تبلیغات
دانلود فایل های علمی

دانلود فایل های علمی

دانلود فایل های علمی
جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و كـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ك دارد جهانی شدن سبب شد كه برخی از شهرهای جهانی به كانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

مقدمه

شهرها یكی از قالبهـای فیزیكـی روابـط اجتمـاعی ، اقتصـادی و سیاسـی جامعـه اسـت و تغییراتی كه در روند شهرنشینی رخ میدهد ، تابعی است از تغییراتـی كـه در زنـدگی اجتمـاعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه صورت میپذیرد

جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و كـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ك دارد . جهانی شدن سبب شد كه برخی از شهرهای جهانی به كانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند.


روش مــدیریت شـهرها، سیاســتهــای اقتصـادی شـهر، سلســله مراتــب شــهری، ارتبــاط كلانشهرها و جهان شهرها با همدیگر و با سایر نواحی شهری به ویـژه نـواحی روسـتایی و ... از جمله مسایلی است كه تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته اند. در اقتصاد شـهری بـه دنبـال جذب سرمای هایه ی مستقیم خارجی و افزایش میزان سهم GDP ( تولید ناخالص ملی)، كاهش فقـر شهری و افزایش میزان اشتغال و... در مدیریت به دنبال اعطای قدرت تر بیش به سـا كنین شـهری ا ثرات جهانی شدن بر ماهیت، ساختار و عملكرد شهرها و اجرای بیش تر سیاستهای شهروندی و مدیریت مشـتر ك، اهمیـت دادن بـه درخواسـت هـای شهروندان و ، ... اینها مسایلی هستند كه امروزه در شهرها، به ویـژه در شـهرهای جهـانی مشـاهده می شود.

جهانی شدن و شهرها

شهر تجلی فضایی نظامهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی حاکم بر شهروندانش است. این نظامها مناسباتی دیالکتیکی بین شکل و عملکرد شهر برقرار می کنند و موجب پویایی مستمر شهری می شوند. بر این اساس، شهر را می توان هم علت و هم معلول دانست.


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:16 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
ازدواج یک امر طبیعی و فطری و یکی از نیازهای ناگزیر بشر است کسی که به این نیاز طبیعی پشت کند بدون تردید، احساس کمبود خواهد کرد وچون برخلاف فطرت حرکت می کند، به دشواری ها و مشکلات جسمی وروانی برخورد می نماید
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
پاورپوینت تاثیر ازدواج بر سلامت روان

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

ازدواج یک امر طبیعی و فطری و یکی از نیازهای ناگزیر بشر است. کسی که به این نیاز طبیعی پشت کند بدون تردید، احساس کمبود خواهد کرد وچون برخلاف فطرت حرکت می کند، به دشواری ها و مشکلات جسمی وروانی برخورد می نماید. بی شک ، یکی از مهمترین عوامل فشارهای روانی و استرس های رو به افزایش در دنیای امروز که گریبانگیر بسیاری از جوانان است، عدم ازدواج به موقع آنان است.

رسول گرامی اسلام – صلی الله علیه وآله – نیز ، ازدواج را عامل ایجاد اخلا ق نیکو د رفرد می داند و می فرماید:


" مردان وزنان بی همسر خود را به ازدواج یکدیگر درآورید ، چرا که خداوند اخلاق آنان را نیکو می سازد"

و........


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:16 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
یک اختلال رفتاری رشدی است معمولاً کودک توانایی دقت و تمرکز بر روی یک موضوع را ندارد یادگیری در او کند است و کودک از فعالیت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 5025 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
پاورپوینت افزون کنشی

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

اختلال کاستی توجه افزون کنشی (ADHD)

یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقت و تمرکز بر روی یک موضوع را ندارد. یادگیری در او کند است و کودک از فعالیت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است. این اختلال با فقدان توجه ، فعالیت بیش از حد و رفتارهای تکانشی یا ترکیبی از این موارد همراه است. رفتار کودکان مبتلا به این اختلال گیج کننده و سرشار از نا همخوانی است.ADHD در جنسیت پسر بیشتر از دختر است. (4 به 1 )


علائم ADHD

عتماد به نفس پایین – شب ادراری – مشکلات خواب پسران کنشی و جنبشی هستند. مدام تکان می خورند.

بچه های کوچکتر از خودش را اذیت می کند.

هیجانی هستند ، بی دلیل قهقهه می زنند. üکارهایی که بهشان محول می کنیم ناتمام می گذارند. üآرام و قرار ندارند.

حواسپرت ، کودکان ADHD پیشانی کوچکتر هستند.

پر انرژی ، خرابکار ، نقض توجه ، به راحتی جیغ و داد می کنند.

تکانشی و غیر قابل پیش بینی

با 2 حیوان ، جوجه و کبوتر و گوسفند انس دارد

تمام ناملایمات رفتاری را روی این 2 حیوان انجام می دهد.

و..............


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:15 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
چكیده مادرعصری زندگی می كنیم كه عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است با عمومیت یافتن سریع دسترسی به كامپیوتر ها و تكنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ كشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یكمی را بدون زیرساخت الكترونیكی قرن بیست و یكمی اداره كندیكی از فاكتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است داشتن اطلاعا
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست مطالب

عنوان صفحه

.......................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه ..................................................................................................................................3

2-1 تبیین موضوع تحقیق.............................................................................................................4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................6

4-1 اهداف تحقیق ......................................................................................................................7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق..........................................................................................................7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق..........................................................................................................8

5-1 سوالات تحقیق .....................................................................................................................8

1-5-1سوالات اصلی ..................................................................................................................8

2-5-1سوالات فرعی ..................................................................................................................8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق .......................................................................................................8

7-1 متغیر های تحقیق .................................................................................................................8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................9

خلاصه فصل .......................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................................14

1-2تصمیم گیری در سازمانها...................................................................................................14

2-2 مدیریت در قرن 21............................................................................................................16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................................................19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................................................20

5-2 چرخه حیات سیستم.................................................................................... ........................22

6-2 اطلاعات ......................................................................................................... .................. 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .......24

8-2 سیستم های اطلاعاتی...........................................................................................................24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..........................................................................................25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی...............................................................................................26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ............................................................................................. 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................................27

13-2 طرح ریزی سازمان............................................................................................................28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ........................................................................................29


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:15 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
چكیده مادرعصری زندگی می كنیم كه عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است با عمومیت یافتن سریع دسترسی به كامپیوتر ها و تكنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ كشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یكمی را بدون زیرساخت الكترونیكی قرن بیست و یكمی اداره كندیكی از فاكتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است داشتن اطلاعا
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست مطالب

عنوان صفحه

.......................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه ..................................................................................................................................3

2-1 تبیین موضوع تحقیق.............................................................................................................4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................6

4-1 اهداف تحقیق ......................................................................................................................7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق..........................................................................................................7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق..........................................................................................................8

5-1 سوالات تحقیق .....................................................................................................................8

1-5-1سوالات اصلی ..................................................................................................................8

2-5-1سوالات فرعی ..................................................................................................................8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق .......................................................................................................8

7-1 متغیر های تحقیق .................................................................................................................8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................9

خلاصه فصل .......................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................................14

1-2تصمیم گیری در سازمانها...................................................................................................14

2-2 مدیریت در قرن 21............................................................................................................16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................................................19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................................................20

5-2 چرخه حیات سیستم.................................................................................... ........................22

6-2 اطلاعات ......................................................................................................... .................. 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .......24

8-2 سیستم های اطلاعاتی...........................................................................................................24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..........................................................................................25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی...............................................................................................26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ............................................................................................. 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................................27

13-2 طرح ریزی سازمان............................................................................................................28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ........................................................................................29


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
چکیده تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1739 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 188
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش صفحه
مقدمه ......................................................................................................... .............................................................. 4
-1-1شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن ......................................................................... ........................... 5
-2-1زمینۀ پژوهش .................................................................................... ............................... ............................. 7
-3-1پرسشهای پژوهش ....................................................................................................................................... 7


-4-1اهداف پژوهش ................. .............................................................................................. ............................... 7
-5-1سابقه و ضرورت انجام تحقیق ...................................................................................................................... 8
-6-1فرضیههای پژوهش ........................................................................................... ............................................ 8
-7-1کاربردهای پژوهش .................................................... .................................................................................... 9
-8-1مزایای حاصل از پژوهش ......................................................... ..................................................................... 9
-9-1روش تحقیق .................................................................................................................... .............................. 9
-10-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات ............................................................................................................. 10
-1-10-1مطالعات کتابخانهای ............................................................................................................................. 10
-2-10-1تحقیقات میدانی ................................. .................................................................................................. 10
-11-1جامعه آماری ............................................................................................................................................. 11
-12-1قلمرو زمانی و مکانی تحقیق .......................................................................................... .......................... 11
-13-1ساختار کلی پایان نامه ................................................................... ............................... ............................ 12
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه .................................................................................................................................................................... 15
-1-2بخش اول: مدیریت دانش .......................................................................................................................... 16
-1-1-2دادهها، اطلاعات و دانش ............................................................ ........................................................... 17
-2-1-2دانش مستتر و آشکار ............................................................................................................................. 18
-3-1-2تعاریف مدیریت دانش ............ .............................................................................................................. 19
-4-1-2سیستمهای مدیریت دانش ..................................................................................................................... 20
-5-1-2نقش افراد در مدیریت دانش ....................................................................................... ........................... 21
-6-1-2عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش .......................................................................... ......................... 23
-2-2بخش دوم: خلاقیت سازمانی ............................................... ............................................... ........................ 27
-1-2-2تعاریف خلاقیت ......................................... ..................... .......................................... ............................ 2

.

.

.


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
کاربرد عمده سیستم های مدیریت محتوا به ترتیب کاربرد و اهمیت محتوا به سه بخش کلی زیر تقسیم میشود محتوای متنی(Text Content ) این محتوا شامل اخبار ، مقالات ، کتب و سایر محتواهای متنی از این قبیل میباشد که خود حجم عظیمی از اطلاعات را بر روی وب تشکیل می دهند محتوای چند رسانه ای( Multi Media Content ) این محتوا شامل صوت ، تصویر و فیلم میشود که
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 4153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
سیستم های مدیریت محتوا

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست عناوین

عنوان صفحه

بخش اول :cms چیست؟

فصل اول :سیستم مدیریت محتوا چیست؟.

فصل دوم :چرا شما یک cms لازم دارید؟

فصل سوم :یک cms چه امکاناتی دارد؟

فصل چهارم :کاربرد cms ها به ترتیب اهمیت محتوا

 • محتوای متنی (Text content
 • محتوای چند رسانه ای (Multi Media Content
 • محتوای فایلی (File base content)
 • Fronted
 • Backend

فصل پنجم: شیوه های مرسوم در ذخیره سازی اطلاعات

 • شیوه ذخیره سازی خام اطلاعات
 • شیوه ذخیره سازی اطلاعات بصورت فایل های تغییر یافته یا کدشده
 • شیوه ذخیره سازی اطلاعت در بانک اطلاعاتی

فصل ششم :مهمترین ویژگی های سیستم مدیریت محتوا

فصل هفتم :مزایای استفاده از نرم افزار سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی سایت اختصاصی

فصل هشتم :انواع سیستم های مدیریت محتوا

 • سیستم مدیریت محتوای سازمانی
 • سیستم مدیریت محتوای مولفه ای
 • سیستم مدیریت محتوای وب

فصل نهم :انواع سیستم های مدیریت محتوا به لحاظ نرم افزاری

 • سیستم مدیریت محتوای صفحه محور(page base cms)
 • سیستم مدیریت محتوای قابلیت محور(future base cms)

فصل دهم :آشنایی با خصوصیات سیستم های مدیریت محتوای معتبر

 • ایجاد محتوا
 • مدیریت محتوا
 • انتشار و نمایش
 • قراردادو دادوستد

فصل یازدهم :cms های اطلاعاتی

فصل دوازدهم :cms های اطلاعاتی معروف

 • وردپرس wordpress
 • سیستم مدیریت محتوای رادیانت cms Radiant
 • سیلوراستریپ silver stripe
 • جومولا Joomla
 • تایپولایت TypoLight
 • دروپال Drupal
 • سیستم مدیریت محتوای ساده ساخت Made Simple Cms

بخش دوم :wordpress

فصل اول :نگاهی گذرا به وردپرس

 • تاریخچه وردپرس
 • آمارو ارقام
 • وردپرس چیست؟

فصل دوم :طراحی سایت با وردپرس

 • زمینه های طراحی و ساخت سایت با وردپرس
 • امکانات وردپرس

فصل سوم:نصب محلی وردپرس

 • نمایی از محیط نصب
 • ابزار رایگان نصب وردپرس برروی کامپیوتر های ویندوزی

فصل چهارم:نحوه نصب وردپرس برروی سرورمحلی


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
چكیده اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این كه یك شركت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید در بورس های صاحب نام ، سالانه شركت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند كه در برخی موارد به 400 – 300مورد در سال نیز می رسد ؛ لیكن یكی از مسائلی كه در این زمینه با آن روبه رو هستند ،
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1222 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست مطالب
فصل اول
- كلیات.........................................................................................................................................................1
1ـ1ـ مسئله پژوهش.............................................................................................................................................................. 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش .................................................................................................................................................... 2
1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن...................................................................................................................................... 2
1ـ4ـ فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................................... 2
1ـ5ـ تعاریف عملیاتی........................................................................................................................................................... 3
1ـ6ـ نهاد یا موسساتی كه می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.............................................................................. 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش.................................................................................................................... 4
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن.............................................................................................................. 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه............................................................................................................ 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش )پایایی
اعتبار( .......................................................................................... 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................................. 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری ..............................................................................................................................8
2ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................................................................... 9
2ـ2ـ نهادهای مالی ............................................................................................................................................................... 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه ....................................................................................................................................................10
2ـ3ـ1ـ بازار پول...........................................................................................................................................................10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه ......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه.......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه..........................................................................................................................................................11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه ........................................................................................................................................................12

ب
2ـ5ـ بازارهای متشكل و غیر متشكل...................................................................................................................................12
2ـ5ـ1ـ بازار متشكل )سازمان یافته( بورس اوراق بهادار...............................................................................................12
2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشكل )خارج از بورس ( ..................................................................................................................12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در كشور ............................................................................................................................13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه ...................................................................................................................................................16
2ـ8ـ اعضای تیم 19..........................................................................................................................................................
IPO
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه..........................................................................................................................21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری..............................................................................................................................................22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری.....................................................................................................................................................23
2ـ11ـ كشف قیمت عرضه عمومی اولیه..............................................................................................................................25
2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام .................................................................................................................27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت ................................................................................................................................27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت.................................................................................................................................31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ..................................................................................................................................38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ............................................................................................39
فصل سوم- روش تحقیق............................................................................................................................................44
3ـ1ـ مقدمه.........................................................................................................................................................................45
3ـ2ـ جامعه آماری ..............................................................................................................................................................45
3ـ3ـ نمونه آماری ...............................................................................................................................................................47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق.........................................................................................................................................47
3ـ5ـ متغیرهای تحقیق.........................................................................................................................................................48
3


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:13 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
برنامه مالی دولت برای یک سال شمسی که تا قبل از تصویب مجلس وجاهت قانونی نداشته و قابل اجرا نمی باشد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pptx
حجم فایل 137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
پاورپوینت تصویب بودجه

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

بودجه و دموکراسی

امروز سازمانهای مالی به عنوان عامل مکمل سازمانهای سیاسی ظاهر می شود و سبب می گردد که در عمل این دو گروه یعنی سازمانهای مالی و سازمانهای سیاسی عمیقا بهم وابسته شوند. ژرفای این وابستگی چنان است که تفکیک آن دو را از هم دشوار می سازد. با توجه به اینکه دموکراسی و مالیات ، پارلمانتاریسم و بودجه همزمان توسعه یافته و از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند.

تعریف لایحه بودجه

عبارتست از برنامه مالی دولت برای یک سال شمسی که تا قبل از تصویب مجلس وجاهت قانونی نداشته و قابل اجرا نمی باشد.

اهمیت لایحه بودجه

لایحه بودجه مهم ترین لایحه ای است که دولت به مجلس می دهد و بررسی این لایحه و تصویب آن در مجلس ، از جمله مهم ترین و حساس ترین فعالیت سالیانه قوه مقننه است ؛ وظیفه ای که تقریبا وظایف دیگر مجلس را در بر دارد.

زمام دولت در واقع از طریق بودجه در اختیار مجلس است ؛ اما مسئله ای با این اهمیت معمولا در فرصت کوتاهی از مجلس می گذرد ؛ گویا رسم این باشد که اواخر هر سال و با شتاب بسیار زیاد بودجه جمع و جور شود و از تصویب مجلس بگذرد . ( قاضی ، 1370 :203)

و.............


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:13 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد بودجه ریزی عملیاتی از جم
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 288 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
بودجه ریزی عملیاتی و چالش های آن در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

چکیده :

مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد. در این مقاله با ارائه ی شرحی از روند اصلاحات در جهان، به تعریف و مقایسه ی بودجه ریزی عملیاتی با روش های قدیمی در ایران پرداخته ایم. سپس سیر بودجه ریزی در ایران و در نهایت چالش های موجود بر سر راه آن در ایران مطرح و برخی راهکارها ارائه شده است.

مقدمه :

بودجه نمایانگر همه ی برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ی اقتصاد ملی ایفا می کند. با توسعه ی وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان بتوانند اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. این موضوع موجب مدیریت مالی دولت شد. برقراری این شرایط نیازمند بهبود روش های بودجه بندی کنونی میب اشد. در این میان سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را می توان برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت. وجه تمایز این سیستم با سیستم بودجه ای متداول تکیه ی این سیستم بر اهداف، نتایج و منابع حاصل از هر یک از اقلام هزینه ها و پاسخ دادن به این سوال است که درآمدهای دولت برای چه کاری خرج می شوند.

روند اصلاحات بودجه بندی :

بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد. یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی برمی گردد که با دگرگونی و یا اصلاح ساختار دولت ها، بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگان شان دایر شد. از این رو، بخش مهمی از قوانین هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. بودجه و بودجه ریزی به نیازهایی نظیر پیش بینی برآورد درآمدها و تخصیص منابع برای اجرای اهداف و برنامه های دولت، ایجاد زمینه ای برای ارزیابی و نظارت دقیق بر تحقق اهداف و برنامه های دولت و کنترل و نظارت بر وصول درآمدها و چگونگی هزینه های دولت، در اداره ی امور کشور پاسخ می دهد.

و........


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:13 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود هر فرد و در هر کشوری به میل خود و به طریق مختلف با توپ بای می کردند رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مختلف جهان گسترش یافت همچنانکه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 218 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
پاورپوینت ورزش والیبال

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

تاریخچه ورزش والیبال

در ابتدا این ورزش "مینتونت" (Mintonette) نام گذاری شده بود. مورگان تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را به وجود آورد که بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تویی که به دلیل سبکی وزن به دست ها آسیب نمی رساند، بازی را شروع کرد. —با وجود اینکه به طور آهسته و کند از سازمان جوانان مسیحی آغاز شد، ولی طولی نکشید که در کلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت. در "اسپرینگ فیلد"، دکتر "ت - آهالستیگ" با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (رد و بدل کردن) توپ از روی تور است که کلمه "والیبال" در معنا این نیت را مشخص می کند. —با اینکه والیبال در آغاز یک ورزش سالنی بود و در محل های سرپوشیده انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجار اختصاص یافته بود، ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و به عنوان یکی از فعالیت های جالب توجه تابستانی درآمد و به شدت تعقیب می شد. —در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود. هر فرد و در هر کشوری به میل خود و به طریق مختلف با توپ بای می کردند. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مختلف جهان گسترش یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد و روش ها و حرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید. در سال 1900 میلادی پذیرفته شد که امتیازات هر ست بازی 21 پوئن باشد.

در سال 1912 میلادی سیستم چرخش به تصویب رسید. —در سال 1917 میلادی پذیرفته شد که هر ست بازی 15 پوئن (امتیاز) باشد. — در سال 1918 تعداد بازیکنان هر طرف زمین 6 نقر پیشنهاد شد — که مورد قبول عامه قرار گرفت.در سال 1921 موافقت شد — که هر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد. —در سال 1923 میلادی اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد. —به مرور در سال های بعد، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که هنوز هم این تغییرات ادامه دارد و هر چهار سال یکبار در کنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد.

اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت، کانادا و در سال 1900 میلادی بود.

و...........


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
برای برگزاری یك دوره مسابقه ورز شی نیاز به برنامه ریزی دقیق و زمان كافی است در برگزاری هر دوره مسابقات ورز شی باتوجه به رشته ورزشی ، روش برگزاری ، امكانات و تجهیزات ، منابع انسانی و مالی و تعداد شركت كنند گان می توان سازمان خاص و مورد نیاز را طراحی كرد
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

هدفهای رفتاری

•آشنایی با نحوه برگزاری یك دوره مسابقه

•آشنایی با وظایف كمیته های مختلف یك دوره مسابقه

•آشنایی با تقویم ورزشی

نحوه برگزاری یك دوره مسابقه

برای برگزاری یك دوره مسابقه ورز شی نیاز به برنامه ریزی دقیق و زمان كافی است . در برگزاری هر دوره مسابقات ورز شی باتوجه به رشته ورزشی ، روش برگزاری ، امكانات و تجهیزات ، منابع انسانی و مالی و تعداد شركت كنند گان می توان سازمان خاص و مورد نیاز را طراحی كرد .

كارهای قبل و بعد از تقاضای میزبانی یك دوره مسابقه


•بررسی تسهیلات و امكانات

•نیروی انسانی

•بودجه و منابع مالی

• بررسی زمان

•بررسی محیط و شرایط آب و هوایی

•حمایت و پیشتیبانی محلی

•بررسی سوابق بر گزاری


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 05:44 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ادوار گذشته
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10490 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ادوار گذشته

بهترین منبع جهت آشنایی داوطلبان آزمون استخدامی نموئنه سوالات ادوار قبلی است.

آشنایی داوطلب با قسمت های مهم منابع آزمون و اینکه چه نوع سوالاتی و از کجای منابع سوال می آید مهمترین فاکتور در قبولی در آزمون است.


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 05:44 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه ادوار گذشته
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8565 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه ادوار گذشته

بهترین منبع جهت آشنایی داوطلبان آزمون استخدامی نموئنه سوالات ادوار قبلی است.

آشنایی داوطلب با قسمت های مهم منابع آزمون و اینکه چه نوع سوالاتی و از کجای منابع سوال می آید مهمترین فاکتور در قبولی در آزمون است.


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 05:44 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
شبکه کامپیوتری
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل rar
حجم فایل 2301 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58
آموزش cisco-ccna

فروشنده فایل

کد کاربری 13292

اموزش تخصصی cisco & ccna


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 05:43 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 20 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.