تبلیغات
دانلود فایل های علمی - download ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور

دانلود فایل های علمی - download ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور

دانلود فایل های علمی - download ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور
چکیده تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1739 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 188
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش صفحه
مقدمه ......................................................................................................... .............................................................. 4
-1-1شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن ......................................................................... ........................... 5
-2-1زمینۀ پژوهش .................................................................................... ............................... ............................. 7
-3-1پرسشهای پژوهش ....................................................................................................................................... 7


-4-1اهداف پژوهش ................. .............................................................................................. ............................... 7
-5-1سابقه و ضرورت انجام تحقیق ...................................................................................................................... 8
-6-1فرضیههای پژوهش ........................................................................................... ............................................ 8
-7-1کاربردهای پژوهش .................................................... .................................................................................... 9
-8-1مزایای حاصل از پژوهش ......................................................... ..................................................................... 9
-9-1روش تحقیق .................................................................................................................... .............................. 9
-10-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات ............................................................................................................. 10
-1-10-1مطالعات کتابخانهای ............................................................................................................................. 10
-2-10-1تحقیقات میدانی ................................. .................................................................................................. 10
-11-1جامعه آماری ............................................................................................................................................. 11
-12-1قلمرو زمانی و مکانی تحقیق .......................................................................................... .......................... 11
-13-1ساختار کلی پایان نامه ................................................................... ............................... ............................ 12
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه .................................................................................................................................................................... 15
-1-2بخش اول: مدیریت دانش .......................................................................................................................... 16
-1-1-2دادهها، اطلاعات و دانش ............................................................ ........................................................... 17
-2-1-2دانش مستتر و آشکار ............................................................................................................................. 18
-3-1-2تعاریف مدیریت دانش ............ .............................................................................................................. 19
-4-1-2سیستمهای مدیریت دانش ..................................................................................................................... 20
-5-1-2نقش افراد در مدیریت دانش ....................................................................................... ........................... 21
-6-1-2عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش .......................................................................... ......................... 23
-2-2بخش دوم: خلاقیت سازمانی ............................................... ............................................... ........................ 27
-1-2-2تعاریف خلاقیت ......................................... ..................... .......................................... ............................ 2

.

.

.


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.